தமிழ் காதல் கவிதைகள் – Love Quotes in Tamil Language

தமிழ் காதல் கவிதைகள் – Love Quotes in Tamil with English Translation

    ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் காதல் என்பது இருவருக்கும் பொதுவானது. நமக்கு பிடித்தவர்கள் மேல் நாம் வைத்துள்ள அளவுக்கு அதிகமான அன்பின் பெயர் தான் காதல். இங்கே நாம் காதலை பற்றிய கவிதைகளையும் காதலர்களுக்குரிய மேற்கோள்களையும் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் காண்போம்.
மேலும் பார்க்க : தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்

Love Quotes for Him

வாழ்க்கையில் இன்பமோ துன்பமோ எப்போதும் நான் உன் கூடவே இருப்பேன் I will always be with you, whether it is pleasure or pain in life

Download Image

நீ எதிர்பார்க்கும் அழகு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீ எதிர்பார்ப்பதை விட அதிகமான அன்பு உன் மேல் உள்ளது The beauty you expect may not be with me. But there is more love in you than you expect

love quotes tamil

Download Image

வேஷம் இல்லாமல் பாசம் மட்டும் வைக்கும் உறவுகள் கிடைப்பதும் ஒரு வரம் தான் நமக்கு It is a blessing for us to have relationships that only put affection without disguise

love quotes in tamil

Download Image

நான் அதிகமாக கோவப்படுவேன் Daily உன் கூட சண்டை போடுவேன் ஆனால் ஒரு போதும் உன் கூட பேசாமல் இருக்க மாட்டேன் I will be more angry. Daily I will fight yours too. But I will never stop talking to you

Download Image

என்னுடைய சிறு இதயத்தில் உன் மீது பெரிய காதல் இருப்பதற்கு காரணம் உன் அன்பு Your love is the reason I have great love for you in my little heart

love quotes in tamil

Download Image

கஷ்டங்கள் மட்டுமே நிறைந்த என் வாழ்க்கையில் எனக்கு கிடைத்த முதல் சந்தோசம் உன் அன்பு In my life full of difficulties only, the first happiness I got was your love

love quotes in tamil

Download Image

இந்த உலகத்தில் உன்னை போல் ஒருவரும் இல்லை என்பதை விட என் உள்ளத்தில் உன்னை தவிர ஒருவரும் இல்லை என்பதே சரி It is more true that there is no one like you in my heart than there is no one like you in this world

love quotes in tamil

Download Image

நான் உன்னிடம் எதிர்பார்ப்பது நீ எனக்காக செலவிடும் அந்த கொஞ்ச நேரத்தை மட்டுமே All I expect from you is that little time you spend for me

Download Image

உனக்காக நான் இருக்கிறேன் கவலைப்படாதே என்பதை விட பெரிய ஆறுதலை உன்னிடம் என் மனம் எதிர்பார்க்கவில்லை My mind does not expect from you greater comfort than that I am for you and you do not worry

love quotes in tamil

Download Image

உனக்காக வாழ ஆரம்பித்து விட்டேன் என் வாழ்க்கையே நீயென்று உணர்ந்து விட்டதால் I’m starting to live for you. Because I have realized that you are my life

love quotes in tamil

Download Image

Love Quotes for Her

தோற்று தான் போகிறது என் கோபங்கள், உன் அன்பிற்கு முன்னால் My wrath is going to fail, in front of your love

love quotes in tamil

Download Image

வேண்டாமல் கிடைத்த வரம் நீ. இனிமேல் வேண்டினாலும் கிடைப்பதில்லை, உன் போல் ஒரு வரம் You are a blessing received without want. No longer available on demand, a boon like yours

Download Image

நாம் நேசிப்பவர் நம்மையும் நேசித்தால் அதை விட சந்தோஷம் வேறு எதுவும் இல்லை There is nothing happier than when the one we love loves us too

love quotes in tamil

Download Image

என்னோடு நீ கூட இருக்கும் நேரம் தான் என் வாழ்வின் வசந்த காலங்கள் The only time you are with me is the spring of my life

love quotes in tamil

Download Image

தொலைவேன் என்று தெரியும் ஆனால் உனக்குள் இப்படி மொத்தமாய் தொலைவேன் என்று நினைக்கவில்லை I know I’ll get lost but I do not think I’ll get lost like this altogether

love quotes in tamil

Download Image

இனிமேல் தேடினாலும் கிடைப்பதில்லை உன்னை போல ஒரு இதயத்தை என் வாழ்க்கையில் I can no longer find a heart like yours in my life

Download Image

தமிழ் காதல் கவிதைகள்

நம்மை உண்மையாக நேசிப்பவர்களுக்காக நம்மை நாம் மாற்றி கொள்வதில் தவறு ஒன்றும் இல்லை There is nothing wrong with changing ourselves for those who truly love us

love quotes in tamil

Download Image

பார்த்த முகம் மறந்து போகலாம் ஆனால் பழகிய இதயம் ஒரு போதும் மறந்து போவதில்லை The face seen may be forgotten but the accustomed heart will never be forgotten

love quotes in tamil

Download Image

யார் இல்லாமல் வாழ முடியாதோ அவர்களோடு வாழ்வது தான் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை The happiest life is to live with those who cannot live without it

love quotes in tamil

Download Image

நம்முடைய சூழ்நிலையை புரிந்துக் கொண்டு எல்லா நிலையிலும் நம்மோடு இருக்கும் உறவு கிடைப்பது வரம் It is a blessing to have a relationship that understands our situation and is with us at all levels

Download Image

ஒருவர் மீது காதல் வர ஒரு காரணம் இருக்கும் ஆனால் அந்த காரணம் தான் யாருக்கும் தெரிவதில்லை There may be a reason to fall in love with someone but that reason is not known to anyone

love quotes in tamil

Download Image

நம்மை நேசிக்க ஆயிரம் பேர் இருந்தாலும் நாம் நேசிக்கும் ஒருவரை போல் ஆகி விட முடியாது Even though there are thousands of people who love us, we cannot become like the one we love

love quotes in tamil

Download Image

அன்பிற்கும் பிறர் அறியாமல் அடைத்து வைக்கும் தாழ் உண்டோ ? Is there a latch that seals love and others unknowingly?

love quotes in tamil

Download Image

Tamil Love Quotes

நம்மை நேசிப்பவர்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பது தான் அவர்கள் மீது நாம் வைத்திருக்கும் அன்பு The love we have for those who love us is what keeps them happy

Download Image

நம்மை முழுவதும் புரிந்துக் கொண்ட ஒருவர் நம் வாழ்வில் இருப்பது நமக்கு கிடைத்த மிக பெரிய வரம் Having someone in our lives who fully understands us is the greatest gift we have ever received

love quotes in tamil

Download Image

உயிராக இருப்பவர்களிடம் உரிமையாக இருப்பதை காட்டிலும் உண்மையாக இருப்பது தான் முக்கியம் It is more important to be true than to be entitled to those who are alive

love quotes in tamil

Download Image

இதயத்தின் ஓசையை கேட்டு பார் துடிக்கும் அது உன் பெயர் சொல்லி எப்போதும் Listen to the sound of my heart and it will always say your name

love quotes in tamil

Download Image

விட்டு கொடுத்து வாழ்வது மட்டுமல்ல காதல் கடைசி வரைக்கும் விட்டு விடாமல் வாழ்வதும் தான் காதல் Love is not only about giving up and living without giving up until the end of life

Download Image

கிடைக்காத ஒருவருடைய அன்பை எதிர்பார்த்து கிடைத்த ஒருவருடைய அன்பை இழந்து விடாதீர்கள். Don’t Expect the love of someone who is not available and do not lose the love of someone who is available

love quotes in tamil

Download Image

நம்முடைய கஷ்டத்தில் ஆறுதலாக என்ன வார்த்தை பேசினார்கள் என்பது நமக்கு முக்கியம் அல்ல. யார் பேசினார்கள் என்பது தான் முக்கியம். It does not matter to us what word was spoken to comfort us in our distress. What matters is who spoke.

love quotes in tamil

Download Image

பிழைகள் இருந்தால் தெரியப்படுத்தவும்

Scroll to Top