முத்தம் கவிதைகள் - Romantic Tamil Kiss Quotes

முத்தம் கவிதைகள்
Romantic Tamil Kiss Quotes

முத்தம் செவிகளுக்கு ஒரு போதும் வேலை இல்லை நம் இதழ்கள் இரண்டும் பேசிக் கொள்கையில்
1 of 12
முத்தம் கவிதைகள்

முத்தங்களை எனக்கு கடனாக கொடு பெண்ணே  வட்டியுடன் உனக்கு திரும்ப கொடுக்கிறேன் நான்
2 of 12
முத்தம் கவிதைகள்

கன்னத்தின் முத்தங்கள்


முத்தங்களை சேர்த்து வைத்தேன் நான் என் முதல் குழந்தையாகிய உனக்கு பரிசளிக்க
3 of 12
முத்தம் கவிதைகள்எத்தனை முறை நீ கொடுத்தாலும் சலித்துப் போவதில்லை நீ எனக்கு கொடுக்கும் கன்னத்தின் முத்தங்கள்
4 of 12
முத்தம் கவிதைகள்

பெண் என்பவள் விரும்பியதை அடைய கணவனுக்கு கொடுக்கும் லஞ்சம் தான் முத்தம்
5 of 12
முத்தம் கவிதைகள்

Meaning of Kiss


முத்தத்திற்கு ஆயிரம் அர்த்தங்கள் இருந்தாலும் அதன் காரணம் அன்பு ஒன்று மட்டும் தான்
6 of 12
முத்தம் கவிதைகள்நாம் எவ்வளவு கோபமாக இருந்தாலும் உடனே சரி செய்ய நம்மை முழுவதும் புரிந்துக் கொண்டவர்களால் மட்டுமே முடியும்
7 of 12
முத்தம் கவிதைகள்

எதிர்பார்க்காத ஒரு முத்தம் உன்னிடம் நான் எதிர்பார்த்த அன்பு அனைத்தையும் நொடியில் உணர்த்தி விடும்
8 of 12
முத்தம் கவிதைகள்

இவ்வளவு நாள் வாங்கிய முத்தங்களை சண்டையிட்ட பிறகு வட்டியோடு திருப்பி கொடுப்பது தான் காதல்
9 of 12
முத்தம் கவிதைகள்
இதழ்களை மட்டுமல்ல நம் இரு இதயங்களையும் ஒன்றாக இணைப்பது தான் முத்தம்
10 of 12
முத்தம் கவிதைகள்

காதலை வார்த்தைகளால் மட்டும் தான் சொல்ல வேண்டும் என்பதில்லை
11 of 12
முத்தம் கவிதைகள்

இதழ்களில் பதியும் ஆயிரம் முத்தங்களை விட நெற்றியில் பதியும் ஒற்றை முத்தம் இனிமையானது
12 of 12
முத்தம் கவிதைகள்


❤️ Kiss Love Quotes in Tamil
❤️ முத்தம் காதல் கவிதைகள்
❤️ Kiss Day Love Quotes
❤️ Kadhal mutham kavithaikal
❤️ Valentine's day kiss quotes tamil